həkimbaşı

həkimbaşı
is. köhn. Baş həkim, həkimlərin başçısı. Günün birində həkimbaşı küçədə çıxır mollanın qabağına. M. N. lətif.. <Odabaşı:> Mirzə Mehdi həkimbaşı həftədə iki-üç dəfə onu yoluxurdu. Ə. H.. // Hörmətlə həkimə müraciət. <Nurcahan:> Başına dönüm, həkimbaşı, bu suyu bir baytal verib mənim azarıma. N. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • britva — ×britvà (sl.) sf. (2), (4) K barzdos skutamasis peilis, skustuvas: Mano kieta barzda – ne bet keno britvà ima Gs. Peilis aštrus, nereikia nei brìtvos Kp. ^ Aštrus kaip brìtvos kotas (iron.) Grg. Skęsdamas ir už britvos kimbasi Sim. Britvà,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bainhəmə — bağl. <fars.> köhn. Bununla bərabər, bununla belə. <Həkimbaşı> doğrudur, hacıya qızının mərəzinin nə olduğunu bilmədiyini söylədisə də, bainhəmə mərəzin nə olduğunu gözəlcəsinə anlamışdı. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baytal — bax baytar. <Nurcahan:> Başına dönüm, həkimbaşı, bu suyu bir baytal verib, mənim azarlıma dava adına. . . N. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərq — is. <ər.> Şimşək. // Bədii təsvirlərdə. Bərqü baran sanma kim gördükdə ahü əşkimi. . . F.. // Parıltı. Bərq etmək – bax bərq vurmaq. Rövşən etməz yüz min günəş bərq etsə; Bu möhnətdə qaralanmış könlümü. M. V. V.. Bərq vermək – bax bərq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dava — 1. is. <ər.> 1. Dalaşma, söyüşmə; çarpışma, vuruşma. Artıq bu səfər heç bir zor, heç bir dava kar eləmədi. S. Rəh.. Dava axtarmaq – heç bir şey üstə dava etməyə çalışmaq, dava etmək üçün bəhanə axtarmaq. <Səlimnaz xanım:> Sən bu gün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • küpəgirən — qarı folk. – hiylə, biclik, fırıldaq, ara vurmaq kimi işlərlə məşğul olan qarı (nağıllarda mənfi surət kimi işlənir). <Həkimbaşı:> Gör bir küpəgirən qarı tapa bilərsənmi? Ə. H.. Kənardan küpəgirən, işsiz, peşəsiz, avam və cahil qarılar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təbiblik — is. Həkimlik. <Həkimbaşı:> Mən qırx beş ildir ki, təbiblik edirəm. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yoluxmaq — 1. f. Sirayət etmək, keçmək (xəstəlik, mikrob). 2. f. Hal əhval bilmək üçün birinin yanına getmək (gəlmək). Mirzə Mehdi həkimbaşı həftədə iki üç dəfə onu yoluxurdu. Ə. H.. Arazı yuxuya verdikdən sonra bir də Poladı yoluxmağa getdi. A. Ş.. Hacını… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”